Kohaletoimetamine:

Privaatsusteatis

FILUETI PRIVAATSUSPOLIITIKA

Filuet Group ja selle tütarettevõtted (edaspidi nimetatud “Filuet”) austavad teie privaatsust ja väärtustavad isikuandmeid, mida te edastate seda veebilehte külastades või Filueti teenuseid kasutades. Käesolev privaatsuspoliitika on loodud küsimuste ja vastuste formaadis, et tutvustada teile, kuidas Filuet oma eesmärkidel ja Herbalife Groupi või selle tütarettevõtete  (edaspidi nimetatud “Herbalife”) nimel teie isikuandmeid kogub ja töötleb.

Miks kogub Filuet minu andmeid?

Veebilehe kaudu kogub Filuet teie isikuandmeid mitmetel põhjustel, nimelt:

 •   et võimaldada ligipääsu teie online Herbalife kontole;
 •   et võimaldada teie Herbalife’i lepingu jõustumist:
 •   Partnerina registreemine;
 •   andmete edastus Herbalife’ile;
 •   tootetellimuste töötlemine;
 •   saatmiseks mõeldud toodete ja tagastatavate toodete korraldamine; ja
 •   maksete töötlemine.
 •   et vastata juriidilistele kohustustele, nagu näiteks:
 •   raamatupidamine ja maksud;
 •   toodete tagasivõtmisel läbiviidavad menetlused; ja
 •   pädevate avalike ja juriidiliste asutuste teabenõuetele vastamine. 

Filuet peab koguma teatavaid andmeid, olgu see tehtud läbi Herbalife’i, käesoleva veebilehe kasutamise või mis tahes suhtlusvormi teie ja Filueti vahel, et:

 •   pakkuda teenuseid ja kaitsta meie teenuste ühtsust ja turvalisust;
 •   parandada kasutajate kogemust seoses meie veebilehega muutes selle paremini ligipääsetavaks ja kasutajasõbralikumaks;
 •   tegeleda Partnerite päringutega;
 •   jõustada meie kasutustingimusi ja õigusi ning soodustada Herbalife’i Partnerite reeglite jõustamist; ja
 •   pakkuda teile teavet ja online reklaami Herbalife toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta.

Herbalife’i nimel võivad töötlemise läbiviijad lisaks andmetele, mida kasutatakse selleks, et meie teenuseid ellu viia, kasutada teie e-posti aadressi või telefoninumbrit seoses Herbalife’i toodete ja teenuste ning sellega seotud toodete ja teenuste turundamisega. Lisainfo saamiseks selle kohta, kuidas teie andmeid kasutatakse ja kuidas te saate oma loa tagasi võtta, vaadake Herbalife’i privaatsusteadet, mille leiate ka klikkides siia.

Milliseid andmeid võidakse käesoleval veebilehel koguda?

Filuet võib koguda, kasutada, säilitada ja edastada teie kohta erinevaid andmeid nagu näiteks:

 •   Tehnilised andmed nagu teie IP aadress, teie sisselogimisandmed, teie veebilehe kasutamine ja valikud, mille olete teinud, brauseri tüüp ja versioon, ajatsoon ja asukoht, brauseri plug-in tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja -platvorm muu tehnoloogia hulgas seadmete puhul, mida te kasutate, et saada ligipääs käesolevale veebilehele.
 •   Isiklikud ja identifitseeritavad andmed, nagu teie nimi, tiitel, kasutajanimi, sugu, sünniaeg, perekonnaseis, kontaktandmed (sealhulgas teie füüsiline aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).
 •   Tehingutega seotud andmed nagu makseandmed ja andmed ostetud toodete kohta. 

Osa veebilehe sisust ja funktsionaalsusest pakuvad kolmandad osapooled, nagu näiteks Facebook, Google ja Twitter plug-in’id. Need kolmandad osapooled saavad osalisi andmeid teie veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas läbi küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise (vaata allpool küpsiste alalõiku). Me ei kontrolli neid kolmanda osapoole veebilehti ja seetõttu julgustame teid nende kolmandate osapoolte veebilehtedega tutvuma, et aru saada, kuidas nad teie andmeid kasutavad.

Kuidas ja kui kauaks Filuet neid andmeid kogub ja säilitab?

Filuet kasutab teilt ja teie kohta andmete kogumiseks erinevaid meetodeid, nimelt:

 •   Otsene suhtlemine, mille kaudu te annate andmeid, täites Herbalife’i vorme, suheldes meiega e-posti, telefoni, posti ja muude sidevahendite teel olgu see seotud meie poolt pakutavate teenuste või kampaaniate/ üritustega.
 •   Automaatne suhtlus, mille puhul läbi käesoleva veebilehe kasutamise võime me automaatselt läbi küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise koguda tehnilisi andmeid teie seadme ja brauseri kohta.
 •   Kolmandad osapooled, kelle kaudu me võime saada isiklikke andmeid erinevatelt kolmandatelt osapooltelt, peamiselt Herbalife’ilt.

Filuet kogub andmeid Herbalife’i nimel ja kuigi me hoiustame teie andmeid nii kaua kui need on vajalikud eesmärgil, millel need koguti, salvestame me ainult need andmed teie kohta, mida me vajame hoiustamiseks raamatupidamise eesmärgil ja/või mis on nõutavad seadusandluse alusel. Nimetatud andmete salvestamine ja kõigi muude andmete kogumine toimub Herbalife’i nimel ja need on Herbalife’is. Lisainfo saamiseks selle kohta, millist infot kogutakse ja kuidas seda salvestatakse tutvuge Herbalife’i privaatsuspoliitikaga, mis on saadaval nende veebilehel või klikkige siia.

Filuet hoiustab teie andmeid turvalises keskkonnas, mida kaitsevad nii füüsilised kui ka tehnilised meetmed. Üldisel avalikkusel ei ole nendele andmetele ligipääsu.

Kellega jagab Filuet minu isikuandmeid?

Asjakohaseid isikuandmeid jagatakse:

 •   tütar- ja sidusettevõtetega ja nende ettevõtete litsentsiomanikega;
 •   Filuetile teenusepakkujatega, näiteks ettevõtetega, kes aitavad meil veebilehte arendada ja seda turvalisena hoida;
 •   teised ettevõtted, kellega Filuet on otseselt või kaudselt loonud teenused, mida saate kasutada, näiteks tellimuste täitmine, pakkide kohaletoimetamine, e-posti administratiivfunktsioonid, krediitkaardimaksete töötlemine ja klienditeenuste pakkumine;
 •   valitud Herbalife’i Partnerid, sealhulgas Herbalife’i Partnerid teie ülaliinis;
 •   muud osapooled vastavalt seaduse nõuetele või kohtukutse, juriidiliste menetluste või sarnaste juriidiliste protsesside või läbirääkimiste järgimine, sealhulgas volitatud kolmandate osapoolte audiitoritele või valitsusasutustele avalikustamine või pettuste uurimine või ärahoidmine; ja
 •   muud osapooled korporatiivsete tehingute kontekstis, nagu näiteks ettevõtete liitumis-, omandamis- või pankrotimenetlus.

Kõiki teie andmeid jagatakse Herbalife’i ja selle tütarettevõtetega. Lisainfo saamiseks seoses teie isikuandmete jagamisega tutvuge Herbalife’i privaatsuspoliitikaga, mille võite leida Herbalife’i veebilehelt või klikkides siia.

Kus minu isikuandmeid hoitakse?

Filuet tegutseb paljudes riikides üle kogu maailma. Selleks, et saaksime teile pakkuda järjepidevat teenust, ükskõik, kus te asute, haldame me teatud veebifunktsioone ühest kesksest asukohast. Hetkel asub see Lätis.

Mõned Filueti asukohtadest asuvad väljaspool Euroopat. Me väärtustame Filuetis teie privaatsust ja andmeid, mida te meiega jagate, ning astume vajalikke samme teie andmete kaitsmiseks, kui seda edastatakse regioonidesse Euroopa siseselt ja väliselt.

Milline on Filueti kohustus seoses laste privaatsusega?

Laste privaatsuse kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Teatud juhtudel võib Filuet koguda Herbalife’i nimel isikuandmeid alaealistelt. Herbalife saab loa alaealise vanemalt või juriidiliselt eestkostjalt vastavalt kohalduva seaduse sätetele.

Mis on küpsised?

Küpsis on ainult tekstist koosnev informatsiooni string, mida veebileht edastab brauseri küpsisefailile teie arvuti kõvakettal nii, et veebileht saab teie andmed meelde jätta. Küpsised võimaldavad kiiremini kohandada veebilehe andmesisu vastavalt teie eelistatud huvidele. Mõned küpsised võimaldavad meie veebilehel kasutajate sessioone uuesti luua ja mängida. Enamus suuremaid veebilehti kasutab küpsiseid.

Küpsis sisaldab tavaliselt domeeni nime, millest ta pärineb, küpsise "eluiga" ja tavaliselt juhuslikult genereeritud ainulaadset numbrit.

Filuet kasutab käesoleval veebilehel kaht tüüpi küpsiseid:

 •   sessiooni küpsised, mis on ajutised küpsised ja jäävad brauseri küpsisefaili seniks, kuni veebilehelt lahkute.
 •   püsivad küpsised, mis jäävad teie brauseri küpsisefaili palju kauemaks (kuigi see, kui kauaks, sõltub iga konkreetse küpsise elueast).

Kuidas sellel veebilehel küpsiseid kasutatakse ja milliseid andmeid kogutakse?

Sessiooni küpsised

Sessiooni küpsiseid kasutatakse alljärgnevatel eesmärkidel:

 •   et võimaldada teil edastada andmeid üle meie veebilehe lehtede ning vältida andmete uuesti sisestamist; ja
 •   registreerimisel, et võimaldada teie ligipääsu salvestatud andmetele.

Püsivad küpsised

Püsivaid küpsiseid kasutatakse alljärgnevatel eesmärkidel:

 • et aidata meil teid tuvastada ainulaadse külastajana (kasutades numbrit), kui te tulete meie veebilehele tagasi;
 • et võimaldada veebisisu või reklaamide kohandamist vastavalt teie eelistatud huvidele ning vältida samade reklaamide korduvat näitamist;
 •   et koostada koondstatistikat, mis võimaldab meil aru saada, kuidas kasutajad meie veebilehte kasutavad ja aidata meil parandada oma veebilehe struktuuri;
 •   et tuvastada ja lahendada veebilehe kasutajate probleeme ning parandada veebilehe toimimist; ning
 • et vastata liikmete päringutele ja aidata kinni pidada Herbalife’i Partneritele kehtivatest reeglitest.

Kolmandate osapoolte küpsised

Kolmandad osapooled võivad samuti veebilehe kaudu küpsiseid edastada. Kolmanda osapoole küpsiseid kasutatakse alljärgnevatel põhjustel:

 •          et kohandada veebilehe sisu vastavalt teie eelistustele;
 •          et loendada meie veebilehe külastajate arvu; ning
 •          et tagada ostukorvide ja tehingute turvalisus.

Meil puudub ligipääs kolmandate osapoolte küpsistele.

Veebimajakad

Meie veebileht võib sisaldada elektroonilisi elemente, mida nimetatakse veebimajakateks (mõnikord nähtamatuteks gif’ideks), mis võimaldavad meil loendada veebilehte külastanud kasutajate arvu. Veebimajakad koguvad ainult piiratud teavet, sh küpsise numbrit, lehe külastamisaega ja kuupäeva ning lehe kirjeldust, millel veebimajakas asub. Samuti võime kasutada kolmandate osapoolte reklaamijate poolt paigutatud veebimajakaid. Neid kasutatakse ainult konkreetse kampaania efektiivsuse jälgimiseks. 

Kuidas ma saan küpsiseid lubada ja keelata?

Te saate küpsiseid lubada või nendest keelduda, kui kohandate selleks oma brauseri seadeid. Ent küpsiste keelamise korral ei pruugi teil olla võimalust kasutada meie veebilehe kõiki interaktiivseid funktsioone. Te võite oma brauseri seadistada nii, et keeldute kõigist või osadest brauseri küpsistest või antakse teile teada, kui veebilehtedel on küpsised.

 Paigaldatud küpsiseid on lihtne teie brauseri küpsiste kaustast kustutada.

Millised on minu õigused seoses minu isikuandmetega?

Kohaldatavast seadusest lähtuvalt võib teil olla erinevaid õigusi seoses isikuandmetega, nagu ligipääs isikuandmetele, nende parandamine, piiramine või nende töötlemise keelamine (sh otseturunduse eesmärgil töötlemine) ning edastamine teisele andmetöötlejale ja kustutamine. Kui te soovite oma isikuandmeid üle vaadata ja uuendada või teenuse osutamist tühistada, siis palun minge Herbalife’i veebilehele või võtke ühendust kohaliku Herbalife’i Partnerite teenindusosakonnaga. Te võite ka Filuetiga ühendust võtta aadressil privacy@filuet.com ja me edastame teie päringud asjakohasele Herbalife’i osakonnale.

Palun pange tähele, et nendele õigustele kehtivad seadusega kindlaks määratud piirangud.

Kui te ei soovi saada e-posti või SMSi teel reklaami, võite keelduda edasisest teabevahetusest.

Kui teil on käesoleva poliitika ja meie tegevuse kohta lisaküsimusi või kui teil on kaebusi isikuandmete kasutamise kohta Filueti poolt, siis võtke meiega ühendust:

 

Data Protection Officer

Filuet Cyprus Limited

Amathountos 8, Marina Complex Block A, N.1, Office 234, 4531, Limassol, Cyprus

privacy@filuet.com

 

Euroopa Liidu kasutajatele ja liikmetele: kui teil esineb probleeme sellega, kuidas Filuet teie isikuandmeid kogub ja kasutab ning kui Filuet ei suuda teie probleemi teid rahuldavalt lahendada, siis on teil õigus esitada kaebus kohalikule pädevale järelevalveametile.

Milline on interneti ja veebilehe turvalisus?

Internet ei ole turvaline süsteem ja te peaksite internetis avalikustatava teabe suhtes alati olema ettevaatlik. Filueti poolt kogutud isikuandmeid säilitatakse avalikkusele mitte kättesaadavas turvalises kasutuskeskkonnas. Vajadusel isikuandmed krüpteeritakse enne operatsiooni teostamist, kasutades asjakohast turvalist tehnoloogiat.

Kas Filuet võib selle veebilehe poliitikat muuta?

Privaatsusseadused, juhised ja kohtupraktika muutuvad pidevalt. Seetõttu jätab Filuet endale õiguse seda poliitikat aeg-ajalt muuta. Me soovitame teil see poliitika aeg-ajalt meie veebilehel üle vaadata, et olla kursis meie poliitika uusima versiooniga.

Allahindlus 0%
VP 0,00
€0,00